Tumblelog by Soup.io
 • lelwani
 • psychob
 • jointhedarkside
 • webjunk
 • klemens
 • xann
 • fatherfucker
 • raindrops
 • mkalino
 • zuli
 • tomada
 • szwaglu
 • savor
 • mentikk
 • jagas
 • PatriceGoste
 • wstawieplywaizabasienazywa
 • Vix
 • oleck85
 • darek
 • marcepanna
 • magenno
 • clarice
 • cocaineblues
 • porwan
 • pat
 • mrsantares
 • peache
 • jubilee
 • MissLadybug
 • silencer
 • inamanner0fspeakin
 • megowa
 • pieceofshit
 • Lans-A-Lot
 • schuhe
 • skulldisco
 • wtulona
 • g0k
 • markj
 • czekoladowamamba
 • enre
 • dontaskmewhy
 • wombinka
 • ambaje
 • royale
 • lady-blues
 • sweetashny
 • kalesony-dziadka
 • ios
 • electricity
 • zlewkizpolewki
 • janeinthejar
 • butelkazapalajaca
 • Xavax
 • sikamikanico
 • possum
 • catalunka
 • zimnafuzja
 • madziuula
 • zuzafromearth
 • Triforce
 • careful
 • jaamaica
 • peace
 • surpriseme
 • 18alexa18
 • asia9121
 • kaisza
 • shutters
 • mazala
 • camillee
 • stefanel
 • eyjolf
 • bliptest888
 • katsiu
 • futureiscoming
 • lifesucks
 • guyver
 • konwalia
 • whim
 • Iriss
 • mockingjay
 • buffay
 • nefretete23
 • Scanelka
 • gos123
 • insidemylove
 • kingoslaw
 • GabokaBezOka
 • ranndolf
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Szukanie własnej ścieżki, własnych rozwiązań, tworzenie nowych rzeczy, pójście pod prąd przeciętnym konwencjom - to są wszystko rzeczy wartościowe
— Wojtek Kukuczka o życiowych wyborach ojca.
Reposted fromcorvax corvax viaretro-girl retro-girl

August 19 2017

6949 2ed2 500
gr8est
Reposted fromlooque looque viaHypothermia Hypothermia
2881 d6b7
Reposted fromsoSad soSad viaetraga etraga
0011 157d
Reposted fromShtriga Shtriga viaadlerek12 adlerek12
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viakuka kukahow I plan to live my life
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viainsomniia insomniia
Bywają słowa, o których nawet się nam nie śniło, że zdołamy je wypowiedzieć. (...) Bywają odpowiedzi, o których nawet się nam nie śniło, że je usłyszymy.
— Josephine Hart
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaavooid avooid
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viainsomniia insomniia
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
9414 8ca8 500
Reposted frompixielark pixielark viakuka kuka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl